A Biblia

Szeretjük és tiszteljük a Bibliát. A Biblia Isten szava. A szentíráskánonunkban, vagyis az úgynevezett alapműveink felsorolásakor mindig az első helyen említjük.

A Biblia

Mi az a Szent Biblia?

A Szent Biblia szó szerint Krisztus térítő, gyógyító Lelkét hordozza a lapjain, amely már évszázadok óta változtatja meg az emberek szívét, rávezetve őket arra, hogy imádkozzanak, hogy helyes ösvényeket válasszanak, és hogy a Szabadítójukat keresve megtalálják Őt.

A Szent Biblia elnevezése találó. Szent, mert az igazságot tanítja; szent, mert a lelkülete melenget bennünket; szent, mert arra tanít bennünket, hogy megismerjük Istent, és megértsük az emberek közötti munkálkodását; és szent azért is, mert a lapjain az Úr Jézus Krisztusról tesz tanúságot.

Az utolsó napi szentek nyílt szentíráskánonban hisznek, tehát abban, hogy léteznek egyéb szentírások a Biblián kívül (például a Mormon könyve), valamint hogy élő prófétákon keresztül Isten továbbra is kinyilatkoztatja az akaratát. Gyakran elhangzik az az érv, miszerint aki keresztény, az elfogadja a sola scriptura elvét, vagyis azt, hogy a Biblia önmagában is elégséges. Csakhogy az az állítás, miszerint a Biblia Isten utolsó szavát – még pontosabban: Isten utolsó feljegyzett szavait – tartalmazza, több annál, mint amit a Biblia saját magáról állít! A Biblia sehol sem hirdeti magáról, hogy Isten összes kinyilatkoztatása egyetlen kötetben lesz összegyűjtve és örökre lezárva, illetve hogy senki nem részesülhet további szentírásbeli kinyilatkoztatásban.


Olvass a Bibliából (angolul)


„Ünnepélyes tanúságomat teszem arról, hogy igazán és teljességgel hiszünk az Úr Jézus Krisztusban és a Szent Biblián keresztül kinyilatkoztatott szavában. Nemcsak hogy hiszünk a Bibliában, de igyekszünk is követni annak előírásait, és tanítani az üzenetét.”

– M. Russell Ballard (Vö. Liahóna, 2007. máj. 82.)