Területi vezetőségi üzenet

  „Bizony, bizony mondom nektek, reátok bízom, hogy ti legyetek e nép világossága.”
  Bármilyen viharok legyenek is; bármilyen démonok vagy emberek vagy bármi más bántson is téged: nem kell félned. Szerető Atyánk a mennyben biztonságos kikötőt biztosított számunkra.
  És ha hozzám jönnek az emberek, akkor megmutatom nekik a gyengeségüket. [M]ert ha megalázkodnak előttem és hisznek bennem, akkor erőssé teszem számukra a gyenge dolgokat.
  Az egyik eszköz, mellyel az egyházban rendelkezünk a megerősítéshez, a tervek és célok meghatározásához és a vidám időtöltéshez, az a családi est, amikor is megmutathatjuk Jézus Krisztus példáját.
  Jézus Krisztus ismer és elérhetővé teszi részedre az útmutatást, amikor az a leghasznosabb a számodra. Növelhetjük az esélyeinket arra, hogy megérezzük és megértsük az Ő útmutatását.
  Találkozz az Európa Terület vezetőivel
  Az életben sok minden bizonytalan, de egy valami biztos, méghozzá az, hogy mindannyiunkat arra hívnak, jöjjünk Krisztushoz, tekintet nélkül arra, hogy kik vagyunk és milyenek a körülményeink.
  Több világosságot nyerünk a fizikai ügyekben, amikor a hit szemszögéből vizsgáljuk azokat.
  Amikor vasárnap a gyűlések alatti és az egész napi áhítatos és tiszteletteljes viselkedésünkkel megszenteljük a sabbatot, olyankor a Mennyei Atyánkban meglévő szentséget és isteni természetet fejlesztjük magunkban
  Massimo De Feo elder, Olaszország második tanácsos az Európa Terület elnökségében
  Önmagunk felajánlása a szeretet felbecsülhetetlen ajándéka, mely érdekes módon egyre növekszik, miközben elajándékozzuk.
  Minden általános konferencián van legalább egy beszéd, amely a szívünkhöz és a lelkünkhöz szól.