Sabbat

  Amikor vasárnap a gyűlések alatti és az egész napi áhítatos és tiszteletteljes viselkedésünkkel megszenteljük a sabbatot, olyankor a Mennyei Atyánkban meglévő szentséget és isteni természetet fejlesztjük magunkban
  A mormonok azt vallják, hogy a heti rendszerességű úrvacsoravétel fontos részét képezi az Isten iránti hódolatnak. Az egyháztagok minden vasárnap vesznek az úrvacsorából az úrvacsorai gyűlésen.
  A vasárnap olyan nap, amelyet nagyon várunk. E különleges napon úgy erősítjük meg a kapcsolatunkat Istennel és a Szabadítóval, hogy elmegyünk istentiszteletre, és veszünk az úrvacsorából.
  A sabbat páratlan módon nyújt megpihenést számunkra rohanó világunk gondjaitól, és segít nyugalmat találnunk a média által bombázott életünk közepette.
  'És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt”
  Azáltal, hogy megszenteljük a sabbatot, örömtelivé tehetjük azt, és részesülhetünk mindazon áldásokban, amelyeket Isten szeretne kiárasztani ránk.
  Szentebbé válunk, amikor egyre többet tudunk meg a Szabadítóról, és úgy élünk, ahogyan Ő élt.