Bizonyságok

    Az év leghosszabb napja a végéhez közeledett; a nap már épp alábukni készült a láthatáron, amikor...
    Egy pécsi egyháztag megosztja saját élményét a Cövek Konferenciával kapcsolatosan
    A vasrúdba kapaszkodva az európai hű szentek az Úr által ígért áldásokat aratják, és egyre inkább önellátóvá válnak lelkileg és fizikailag.
    “...leírhatatlan öröm költözött a szívembe, hogy tudok lassan, hittel azzá a férfivá válni, akivé Isten akarja, hogy legyek: erős, hithű, béketeremtő, feddhetetlen. Mert: “Boldogok a békességre törekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” Máté 5:9”