Genealógia és családtörténet: kapocs a múlttal

A családtörténeti kutatás sok mormonnak segít közelebbi kapcsolatot éreznie az őseivel. Miért végeznek a mormonok családtörténeti és templomi munkát

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (UNSZ vagy mormon egyház) tagjai számára a család fontosabb szinte mindennél! Az utolsó napi szentek – akikre időnként mormonokként is hivatkozunk – úgy hiszik, hogy a családi kapcsolatok örökké tarthatnak. Ez azt jelenti, hogy a családjainkhoz nemcsak azok tartoznak, akik jelenleg a földön élnek velünk, hanem azok a nagyszülők, ősök és más családtagok is, akik előttünk jártak. Egy mormon vezető, Quentin L. Cook elder a Tizenkét Apostol Kvórumából azt tanította: „[Mennyei] Atyánk terve a családokról szól, melyeket egy hatalmas fa jelképez. Ahhoz, hogy egy fa éljen és növekedjen, egyaránt szüksége van gyökerekre és ágakra is. Hasonlóképpen nekünk is össze kell kapcsolódnunk mind a gyökereinkkel – a szüleinkkel, nagyszüleinkkel és a többi ősünkkel –, mind pedig az ágainkkal – a gyermekeinkkel, unokáinkkal és a többi leszármazottunkkal” (“Our Father’s Plan Is about Families” [address given at RootsTech Family Discovery Day, Feb. 14, 2015], LDS.org). Olvasson tovább további információkért arról, mit hisznek a mormonok a családtörténeti munkáról, illetve hogyan kapcsolódik a családtörténeti munka a mormon templomok építéséhez.

Miért olyan fontos a családtörténeti munka a mormonok számára?

Joseph Smithnek – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza alapító prófétájának – fiatalon egy Moróni nevű angyal jelent meg az ágyánál, miközben imádkozott. Moróni angyal számos szentírásbeli verset idézett Josephnek Malakiás bibliai könyvéből, némi változtatással (lásd Joseph Smith története 1:28–39). Moróni a következőket mondta Josephnek:

„Íme, én ki fogom nyilatkoztatni nektek a papságot, Illés próféta keze által, az Úr nagy és félelmetes napjának eljövetele előtt.

[…] És ő a gyermekek szívébe ülteti az atyáknak tett ígéreteket, és a gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Ha nem így lenne, akkor az egész föld teljesen elpusztulna az ő eljövetelekor” (Joseph Smith története 1:38–39).

A mormonok hite szerint „a gyermekek szíve” Moróni Josephnek adott tanítása szerint az atyáikhoz, vagyis őseikhez kell hogy forduljon, felkészülésként az Úr Jézus Krisztus földre történő második eljövetelére. Az egyik módja annak, ahogyan a mormonok az őseik felé fordítják a szívüket az, hogy részt vesznek a családtörténeti és genealógiai munkában (lásd David A. Bednar: A gyermekek szíve atyáikhoz fordul. Liahóna, 2011. nov. 24–27.). Sokan tanúsíthatják – mormonok és mások is –, milyen szeretettel teli lelkületet éreznek a családtagjaik iránt a családtörténeti és genealógiai munka végzése során. A családtörténeti munka részeként a mormonok összegyűjtik elhunyt családtagjaik neveit, hogy szertartásokat végezhessenek értük. A mormonok úgy hiszik, hogy a szent templomokban összepecsételtethetünk – vagyis összekapcsolhatnak bennünket – mind az élő, mind pedig az elhunyt családtagjainkkal, hogy a családi kapcsolatok a síron túl is folytatódhassanak.

Mi történik a mormon templomok falain belül?

A mormonok hite szerint ahhoz, hogy a halálunk után visszatérhessünk Mennyei Atyánkhoz és vele élhessünk, el kell végeznünk bizonyos szertartásokat – köztük a keresztelkedést és a Szentlélek ajándékának elnyerését –, amíg itt vagyunk a földön (lásd Hűek a hithez [2004]. 191.). Isten sok gyermekének azonban nem volt lehetősége Jézus Krisztus evangéliumának elfogadására, valamint e szabadító szertartások elnyerésére az életük során.

A mormonok úgy hiszik, hogy lelkekként a halálunk után is tovább élünk, és hogy Jézus Krisztus evangéliumának prédikálása a lélekvilágban is folytatódik (lásd T&Sz 138). Isten gyermekei közül sokan elfogadják majd az evangéliumot a lélekvilágban, így ők vágynak arra, hogy elvégezzék számukra az olyan szertartásokat, mint például a keresztelés (lásd Introduction to Family History Student Manual [2012], 83). Az utolsó napi szentek úgy hiszik, hogy Isten azt parancsolta az egyházának, hogy építsenek templomokat – olyan helyeket, ahol elvégezhetik a szabadító szertartásokat elhunyt családtagjaik helyett. Az utolsó napi szentek hisznek abban, hogy senkit sem kényszerítenek e szertartások elfogadására (lásd Introduction to Family History Student Manual [2012], 9).

Honnan kaphatok további információt?

Sok mormon kutatja családtörténetét, hogy szertartásokat végezhessen családtagjaiért a templomban. A mormon templomok olyan szent helyek, ahol a családokat az örökkévalóságra egyesítik, és szent, szabadító szertartásokat végeznek. Elkészítheti saját családfáját a FamilySearch.org oldalon, vagy további információkat kaphat a templomokról, ha ellátogat a mormon.org oldalra.