Finomhangolás

  Himnuszok és a Gyermekek énekeskönyve egységesítésére és átdolgozására vonatkozó hivatalos egyházi bejelentés óta eltelt tíz hónapban több mint 40 országból érkeztek kitöltött kérdőívek és új zenei anyagok. 

  Miközben az átdolgozás már folyamatban van, újabb tudnivalókat hoztak nyilvánosságra a himnuszok és énekek kiválasztásának stratégiai céljaira, valamint a beküldött új zenei anyagok tanbéli értékrendjére vonatkozóan. Ezek a beküldött anyagok tartalmára vonatkozó frissített irányelvek és hangsúlyozandó elemek további segítséget nyújtanak az egyháztagoknak, hogy mely evangéliumi témákra összpontosítsanak az általuk szerzett és beadott zenei anyagokban, melyek végső leadási határideje 2019. július 1.

  Mit tehetsz te?

  Az utolsó napi szenteket világszerte buzdítják, hogy vegyenek részt az átdolgozási folyamatban, mondta Erich W. Kopischke elder, általános felhatalmazott hetvenes és az átdolgozási erőfeszítések tanácsadója. „Az Úr egyházának minden tagját, aki zenei és költői ajándékokkal lett megáldva, kérjük, hogy az Ő Lelkének irányítása szerint szabadon ossza meg ezeket az ajándékokat másokkal” – kérte Kopischke elder.

  Az ebben való részvétel néhány módja:

  Az átdolgozási bizottság tagjai

  Az Első Elnökség irányításával elhívtak és elválasztottak egy Himnuszoskönyv Bizottságot és egy Gyermekek Énekeskönyve Bizottságot, akik átdolgozási javaslatokat tesznek a Himnuszok és a Gyermekek énekeskönyve kapcsán.

  „A bizottsági tagok számos területen rendelkeznek szakértelemmel, mint például a zene, az oktatás, az irodalom, a világ kultúrái, valamint az egyházi tan terén” – mondta Audrey Livingston, aki a szent zenei anyagok termékigazgatója, illetve mindkét bizottság titkára.

  Az egyházi hódolathoz illő szent zene szerzése és összeválogatása mélyen tisztelt hagyomány az egyházban, mondta Kopischke elder.

  „Emma Smith volt az első ebben az adományozási korszakban, akit az Úr kiválasztott, hogy szent zeneszámokat válogasson össze az Ő visszaállított egyházában való használatra. Ami Emma napjaiban igaz volt, az napjainkban is igaz: az Úr gyönyörködik a szív énekében; az igazlelkűek himnuszai és énekei imádságok Őelőtte, Ő pedig megígérte, hogy megválaszolja azokat az imákat, mégpedig áldással mindazok fején, akik azokat éneklik. Most pedig az Úr prófétája másokat is elhívott, hogy a jelen időkre válogassanak össze szent zeneszámokat, miközben mi egyházként folytatjuk Isten földi királyságának felkészítését a Szabadító második eljövetelére” – fogalmazta meg Kopischke elder.

  A bizottságok számos tényezőt figyelembe vesznek annak érdekében, hogy javaslataik megalapozottak legyenek, mondta Steve Schank, az egyház egyik zenei igazgatója, aki mindkét bizottság elnökeként szolgál. 

  Végső soron azonban nem a bizottsági tagok fogják eldönteni, hogy mi kerül be és mi nem. 

  „A bizottságok célja az, hogy javaslatokat tárjanak az egyház rangidős vezetősége elé – mondta Schank. – Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvóruma dönti el, hogy mi kerül be a könyvbe; ezek a bizottságok tehát nem döntéshozó testületek, hanem javaslattevő testületek.”

  „Nagyon komolyan érezzük a ránk bízott feladat súlyát, és rendkívül hálásak vagyunk a szentek értünk mondott imáiért” – tette hozzá Livingston.

  Schank, mindezzel egyetértve, még hozzátette: „Bár következetesen igyekszünk a tőlünk telhető legjobbat nyújtani, tudjuk, hogy a tőlünk telhető legjobb nem elég. A bizottságoknak a Lélek irányítására kell hagyatkozniuk.”

  A Himnuszoskönyv Bizottság tagjai (balról jobbra, hátsó sortól előre): Herbert Klopfer, Stephen Jones, Stephen Schank, Ryan Murphy, Cherilyn Worthen, Carolyn Klopfer, Anfissa Silva, Sonja Poulter és Audrey Livingston

  A Gyermekek Énekeskönyve Bizottság tagjai (balról jobbra, hátsó sortól előre): Jay Beck, Ryan Eggett, Stephen Schank, Jennefer Free, Cheryl Etiang, Audrey Livingston és Jan Pinborough

  Stratégiai célok és a válogatási folyamat jelenlegi állása

  Eddig mindkét bizottság több mint 1200 zenei művet nézett át különféle egyházi zenei kiadványokból. 

  „A Himnuszoskönyv Bizottság átnézte az angol nyelvű Himnuszokban található 341 zeneművet, valamint 209 további himnuszt is, melyek különböző nem angol nyelvű kiadásokban találhatóak csak meg – mondta Livingston. – A Gyermekek Énekeskönyve Bizottság átnézte az angol nyelvű Gyermekek énekeskönyve 268 énekét, valamint 86 további dalt is, melyek különféle nem angol nyelvű kiadásokban találhatóak csak meg.”

  Schank elmondta, hogy a bizottságok az alábbi öt stratégiai célt veszik figyelembe a javaslattételi folyamat során. 

  Fontos, hogy az egyház szent zeneszámai:

  1. Gyarapítsák a Mennyei Atyánkba, valamint az Ő Fiába, Jézus Krisztusba vetett hitet, és gazdagítsák az Őirántuk mutatott hódolatot.
  2. Erőteljesen és érthetően tanítsák az evangélium központi tanát.
  3. Örömteli éneklésre buzdítsanak otthon és az egyházban egyaránt.
  4. Vigaszt nyújtsanak a megfáradtaknak, valamint arra ösztönözzék az egyháztagokat, hogy hittel tartsanak ki.
  5. Egyházszerte egyesítsék az egyháztagokat.

  „A bizottságok ugyanezen célokat fogják továbbra is szem előtt tartani, miközben fontolóra vesznek további zeneszámokat, köztük más keresztény hagyományok kedvelt himnuszait és újonnan leadott himnuszokat is” – mondta Schank.

  Milyen átdolgozásokra tesznek javaslatot a bizottságok?

  Amellett, hogy fontolóra veszik, mely dalok legyenek beválogatva, mindkét bizottság javaslatot tesz szövegbeli és zenei átdolgozásokra is. Ezeket a változtatásokat jellemzően azért javasolják, hogy a himnuszok és az énekek jobban összhangba kerüljenek a fentebb felvázolt célokkal.

  „A legtöbb esetben a javasolt szerkesztések apróbb javítások, például egyetlen szó vagy kifejezés megváltoztatása, hogy a nyelvezet a kultúrának megfelelőbb vagy tanbélileg helyesebb legyen, esetleg a zene más hangnembe, alacsonyabb hangfekvésbe való átírása a könnyebb énekelhetőség érdekében” – magyarázta el Livingston.

  Az ilyenfajta változtatások eszközlése bevett szerkesztői gyakorlat, melyet a korábbi himnuszoskönyv-átdolgozások során is alkalmaztak, tette hozzá Schank. 

  „Az 1985-ös himnuszoskönyvben található himnuszok közül például 244-nek a dallama, 75-nek pedig a szövege került átdolgozásra – mondta. – Valójában mindössze 18 olyan himnusz szerepel az 1985-ös himnuszoskönyvben, amely bármiféle változtatás nélkül lett átvéve a korábbi kiadásból.”

  Beérkezett javaslatok az egyháztagoktól

  Az egyház példa nélküli felkérést intézett az utolsó napi szentekhez világszerte, miszerint egy online kérdőív kitöltésével tegyenek javaslatokat az új gyűjtemények tartalmára, és vegyenek részt az átdolgozási folyamatban, mondta Schank. 

  Az eddig beérkezett válaszok alapján a leggyakrabban javasolt zeneszám a Jöjj el, élő víz forrása. Schank megjegyezte, hogy ez a himnusz már korábban is szerepelt az egyház himnuszoskönyveiben, ám az 1985-ös angol nyelvű átdolgozott kiadásból kivették, mivel az egyháztagok soha nem énekelték. A himnusz széles körű népszerűsége szerinte Mack Wilberg 1993-as feldolgozásának köszönhető, aki „új életet lehelt” a himnuszba. 

  A kérdőív kitöltői közül sokan javasolták továbbá, hogy vegyünk át más keresztény hagyományok énekeiből és himnuszaiból is, például az „Amazing Grace” címűt, melyet az egyház még soha nem adott ki. 

  A további javaslatok között szerepeltek olyan jól ismert egyházi zeneszámok, amelyek még soha nem kerültek bele a himnuszoskönyvbe vagy a Gyermekek énekeskönyvébe, amilyen például a Ha mellettem állna Jézus című dal.

  Bármilyen változások történjenek is az egyházi zenében az elkövetkező évek során, Schank és Livingston egyetértenek abban, hogy az egyházi zene rendeltetése továbbra is ugyanaz marad: arra ösztönözni mindazokat, akik hallják, hogy folytassák útjukat a Szabadító szövetséges ösvényén. 

  „A szent zene meg fogja erősíteni a családokat és az egyéneket, méghozzá a tan tanításának, a hit megerősítésének és a nagyszerűbb személyes hódolat előmozdításának otthonközpontú és egyház által támogatott megközelítése révén” – mondta Livingston.